Werken op Markenhage

Markenhage heeft een personeelsbestand van ongeveer 120 personen, waarvan zo’n 100 docenten. We zien onszelf als een open organisatie met oog voor de menselijke maat. Als daltonschool beschouwen wij vertrouwen als het uitgangspunt voor ons handelen. Initiatieven van leerlingen en medewerkers worden dan ook altijd serieus genomen en vaak gehonoreerd. Wie op Markenhage wil werken, moet affiniteit hebben met daltononderwijs en ons cultuurprofiel.

Naast de competenties die nodig zijn om de leerlingen zorgvuldig te determineren en naar het eindexamen te begeleiden, geldt voor docenten op Markenhage dat zij:

• over ruime begeleidingsvaardigheden beschikken die, waar mogelijk, hun eigen vak overstijgen. Ze zijn vakdocent, maar ook coach en inspirator.
• over een breed didactisch repertoire beschikken, in staat zijn afwisselende en activerende werkvormen toe te passen, en de kernwaarden van het dalton- en cultuuronderwijs actief verwerken in hun lessen.
• een sterke pedagogische inslag hebben. Ze willen dat een leerling zoveel mogelijk talenten benut, maar kijken ook of zijn/haar welbevinden dat wel mogelijk maakt.
• respect tonen en zich openstellen voor initiatieven van leerlingen en collega’s.

Wij verwachten van iedere sollicitant minimaal de bereidheid zich bovenstaande competenties eigen te maken De school voorziet hiervoor in begeleiding en een scholingsaanbod. Op dit moment zijn er geen vacatures.

Een open sollicitatie met CV kunt u richten aan mevr. J. van Dooren, personeelszaken de Campus: personeelszaken@decampus.nl. Voor meer informatie over Markenhage kunt u contact opnemen met de schoolleiding via 076 5141152 of info@markenhage.nl

 

WELKOM !