Veiligheid


Om het welzijn van onze leerlingen te bevorderen en te beschermen hebben we duidelijke afspraken vastgelegd in het schoolreglement en het pestprotocol. Daarnaast zijn er diverse medewerkers met een extra functie aangesteld. Denk aan de schoolleiding, de mentoren, de ondersteuningscoördinator, de counselors en de vertrouwenspersonen.