Leerling-Ouderparticipatie


Op deze pagina’s vindt u informatie over de wijze waarop leerlingen en ouders worden betrokken bij het onderwijs en de organisatie op Markenhage. Wij vinden het belangrijk om de mening van leerlingen en ouders te horen, zodat wij steeds weer ons onderwijs kunnen verbeteren. Naast twee officiële overlegorganen (ouderraad en leerlingenraad) is er in de leerlingenpanels meer ruimte om op thema of specifiek per team te spreken over de gang van zaken op Markenhage.

Je kunt contact opnemen met de leerlingen van de leerlingenraad via het volgende mailadres: leerlingenraad@markenhage.org

BewarenBewarenBewarenBewaren