Kwaliteitszorg

Markenhage is alert op de kwaliteit van het onderwijs.  Op meerdere manieren verzamelen wij informatie waarmee we de kwaliteit van ons onderwijs meten. Om op een systematische wijze te werken aan  kwaliteitsbewaking hebben wij ons aangesloten bij Kwaliteitscholen.nl. Om onszelf scherp te houden  doen wij mee aan periodieke evaluaties, enquêtes en tevredenheidsmetingen onder leerlingen, ouders en personeel. De resultaten van deze metingen worden systematisch besproken met betrokkenen en leiden tot verbeterplannen en –acties. 

In het linkermenu vindt u verwijzingen naar verschillende sites en documenten die u inzicht verschaffen over de kwaliteit van het onderwijs op Markenhage.

Via Scholen op de Kaart komt u bij de resultaten van verschillende tevredenheidsonderzoeken, en krijgt u ook informatie over slagingsprecentage, gemiddelde examenresultaten en de doorstroomcijfers. Op deze site kunt u Markenhage ook vergelijken met andere scholen.

Via de onderwijsinspectie komt u direct bij de meest recente opbrengstenkaart en het bijbehorende positieve oordeel over onze school.

Via Nederlandse Dalton Vereniging komt u bij het verslag van de laatste visitatie (april 2016).

Via cultuurprofielscholen komt u bij het verslag van de laatste visitatie (maart 2018).