Vrijwillige ouderbijdrage

 

De Rijksoverheid bekostigt niet alle activiteiten of praktische zaken die Markenhage van belang vindt voor de ontwikkeling van de leerlingen. Daarom heeft Markenhage een schoolfonds, waaruit deze zaken bekostigd worden. De meeste activiteiten die eronder vallen zijn educatief of sociaalvormend van karakter.

Het gaat bij het schoolfonds in de eerste plaats om allerlei buitenschoolse activiteiten voor de leerlingen. Ook betreft het de aanschaf van een beperkt aantal leermiddelen, indien deze niet vallen onder de regeling gratis leermiddelen. Verder zijn opgenomen: ICT-applicaties, cultuurbijdrage en het gebruik van de locker. Tenslotte valt het speciale introductieprogramma ook onder de vrijwillige ouderbijdrage.

Elke door de school aan ouders/verzorgers gevraagde bijdrage is vrijwillig te betalen, behalve de bijdragen voor de cultuurklassen, Rock- en Cultblock en de buitenlandse reizen.

Een leerling kan alleen profiteren van de genoemde onderdelen van het schoolfonds indien de vrijwillige ouderbijdrage wordt betaald. De vrijwillige ouderbijdrage wordt via een factuur van het servicebureau van de SKVOB e.o. (de stichting waar Markenhage onder valt) geïnd. 

SCHOOLJAAR 2020-2021:

Leerjaar

Algemeen

Activiteiten

Totaal

 

 

 

1

72,50

82,50

155,00

2

72,50

57,50

130,00

3

72,50

47,50

120,00

mavo4

72,50

47,50

120,00

havo4, vwo4

72,50

77,50

150,00

havo5, vwo5

72,50

57,50

130,00

vwo6             

72,50

47,50

120,00

ALGEMEEN

Een bijdrage in de kosten van drukwerk zoals rapportages, informatiebulletins en publicaties via de website, gebruik kluisje, contributies aan organisaties, premies voor schoolongevallenverzekering, reisverzekering voor excursies, koffie-/theevoorziening bij algemene informatieavonden, mediatheek, gebruik ICT-middelen.

MARKENHAGE ACTIVITEITEN

Deelname BAL-dagen, schoolfeesten (deels), beveiliging schoolfeesten, examengala, examenstunt ,intro-activiteiten, culturele activiteiten

            

 

 

 

 

 

Activiteiten

Activiteiten