Examenzaken


 

EXAMENREGLEMENTEN MAVO, HAVO EN VWO

Het examenreglement is het stelsel van regels dat geldt voor leerlingen Mavo, Havo en Vwo vanaf klas 4, de school en de ouders. Het wordt ieder schooljaar, uiterlijk 30 september, gepubliceerd.  

PTA

Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) geeft voor elk niveau (Mavo, Havo en Vwo) per leerjaar aan wat een leerling dient te kennen en te kunnen voor een bepaalde toets. Deze wordt doorgaans in een toetsweek afgenomen. Er zijn vier toetsweken in de voorexamenjaren en in Mavo4, Havo5 en Vwo6 zijn er drie toetsweken.
  

MODELVERKLARING BIJ ZIEKTE

Voor meldingen van afwezigheid van bovenbouwleerlingen bij toetsen die relevant zijn voor het schoolexamen en centrale examens, evenals voor toetsen in de toetsweek, geldt een aangepaste procedure.  Afwezigheid  wordt door ouders/verzorgers of de leerling (mits deze 18 jaar of ouder is) voor aanvang van de toets telefonisch of per mail gemeld bij de receptie. Ook wordt de afwezigheidsmelding per mail naar de betreffende teamleider gestuurd.  Op de dag van terugkomst op school  dient de leerling de modelverklaring, volledig ingevuld en ondertekend direct in te leveren bij de teamleider.