Libréon

Het bevoegd gezag van Markenhage is Libréon. Libréon verzorgt voortgezet onderwijs in Breda en omgeving voor circa 7200 leerlingen verspreid over 14 scholen. Momenteel telt Libréon 1000 personeelsleden.

Voor meer informatie klik op onderstaand logo: