Campus

MEER KEUZE

Op de campus kun je kiezen uit drie scholen met elk een vorm van onderwijs die je elders in Breda en omgeving niet kunt vinden. Op Markenhage het daltononderwijs (met cultuurprofiel), op Michaël college het vrijeschoolonderwijs en op het Orion Lyceum het Pleion-onderwijs (Platform voor Eigentijds Onderwijs).

Alle scholen op de campus hebben een eigen gebouw en hun eigen karakter en werkwijze. 
In de onderbouw en op de Mavo vinden de meeste activiteiten in de eigen school plaats. Dat is overzichtelijk en voelt vertrouwd voor de leerlingen. 
In de bovenbouw Havo en Vwo gaan ze ook geregeld samenwerken met leerlingen van de overige campusscholen. Daardoor doen ze nóg meer kennis, inspiratie en ervaring op.
Doordat deze drie scholen samenwerken op de campus, zijn er meer keuzevakken, activiteiten en evenementen waar leerlingen aan deel kunnen nemen. Denk aan voorstellingen, exposities, lessen, cursussen. 


 

MEER DAN LEREN

Net als op de andere scholen in Breda worden leerlingen op de campus opgeleid voor een waardevol diploma Vwo, Havo of Mavo. Maar op onze campus kunnen ze meer.  
Op de campus beschouwen wij elk kind als ‘een belofte’. En wij willen die belofte graag helpen waarmaken. Daarom besteden we, ieder op zijn of haar eigen manier, veel aandacht aan het ‘groeien’ van onze leerlingen. Ze krijgen er veel kansen om naast de ‘gewone’ vakken hun talenten te ontwikkelen, volwassen te worden en zich bewust te worden van hun rol in de samenleving. 

Twee duidelijke kenmerken van de campus zijn creativiteit en wetenschap.  Bij beide gaat het om nieuwsgierigheid, verwondering en je laten verrassen. Op al onze scholen stimuleren wij deze houding en dit gedrag bij de leerlingen. Daardoor komt het beste bij hen naar boven en ontstaat er vaak iets nieuws, iets bijzonders en iets waardevols. Met het helpen ontwikkelen van hun creativiteit en onderzoekend gedrag bereiden we hen goed voor op de toekomst. Dat verstaan wij onder ‘groeien’.

MEER LEREN VAN ELKAAR

Als leerlingen later gaan studeren en werken, is het heel belangrijk dat ze goed kunnen samenwerken. Dat gaat niet altijd vanzelf. Daarom leren ze op de campus hoe ze productief kunnen samenwerken met hun klasgenoten, docenten en anderen. Zo leren ze ook veel van elkaar!
In de onderbouw en op de Mavo gebeurt dit voornamelijk in de eigen school. In de bovenbouw Havo en Vwo gaan ze ook geregeld samenwerken met leerlingen van de overige campusscholen. Daardoor doen onze leerlingen nóg meer kennis, inspiratie en ervaring op. En ze ervaren dat iedereen anders is en dat je samen meer weet en kan dan alleen. 
Juist dat goed leren samenwerken is een uitstekende voorbereiding op het vervolgonderwijs en op hun werk later. 

Het is voor de kwaliteit van onderwijs enorm belangrijk dat ook onderwijsprofessionals  leren van elkaar. Op de campus ontstaat een rijke en inspirerende leeromgeving, waarin medewerkers kunnen leren van elkaar vanuit drie verschillende onderwijsvisies en -praktijken. Ook daar profiteren de leerlingen uiteindelijk van.MEER MOGELIJKHEDEN

Op onze campus kunnen alle leerlingen volop profiteren van alle extra mogelijkheden en voorzieningen. Zo kunnen ze gebruikmaken van de mediatheek, het sciencelab, de theaterzaal, de oefenruimtes voor muziek, de ateliers en de sportzalen.
Door met drie scholen samen te werken kun je slimmer en efficiënter organiseren. Daardoor is er meer geld en energie beschikbaar voor het onderwijs . Daar wordt iedereen op de campus beter van.

Klik hier voor nog meer informatie over de Campus