Vertrouwenspersoon

 

De scholen op de campus (Markenhage, Michaël College en Orion Lyceum) streven na dat leerlingen en medewerkers zich veilig voelen tijdens hun studie en werk. De vertrouwenspersonen dragen zorg voor activiteiten die gericht zijn op het voorkomen van ongewenst gedrag in onze school door o.a. voorlichting. Mocht een leerling of medewerker zich onverhoopt slachtoffer voelen van ongewenst gedrag binnen de school, dan kan hij/zich wenden tot één van de vertrouwenspersonen. Naast eerste opvang zullen de vertrouwenspersonen samen met de leerling of medewerker op zoek gaan naar oplossingsmogelijkheden voor de ongewenste situatie. Een uitgebreide taakomschrijving van de vertrouwenspersonen vindt u hieronder.  De vertrouwenspersonen op de campus zijn:


Een vertrouwenspersoon is een aanspreekpunt voor leerlingen en hun ouders met klachten over ongewenste omgangsvormen. Op onze school vangt zo’n vertrouwenspersoon de betrokkenen op en begeleidt hen bij het zoeken naar een oplossing voor de klacht. Op deze manier levert de vertrouwenspersoon een bijdrage aan het bevorderen en borgen van de sociale veiligheid op Markenhage.

Ongewenste omgangsvormen zijn:
- seksuele intimidatie
- discriminatie
- racisme
- pesten
- agressie.

De vertrouwenspersoon kan een hiermee geconfronteerde leerling op de volgende manieren begeleiden:

1. Door het voeren van gesprekken: luisteren en de mogelijkheden met bijbehorende gevolgen doorspreken. Hierbij heeft de leerling (en zijn/haar ouders) altijd zelf de regie in handen.

2. Mediatie:
meegaan naar gesprekken op verzoek van de leerling (en zijn/haar ouders).

3. Klachtenregeling begeleiden:
de leerling (en zijn/haar ouders) begeleiden in het klachtenproces en op hun verzoek meegaan naar de klachtencommissie.

4. Doorverwijzen:
- intern bij pedagogische of organisatorische klachten naar de mentor, docent of afdelingsleider;
- intern bij problemen in de privésfeer naar de mentor of counselor;
- extern naar een vertrouwenspersoon buiten Markenhage, indien de interne vertrouwenspersonen niet beschikbaar of ongewenst zijn.

Daarnaast adviseert de vertrouwenspersoon, gevraagd en ongevraagd, de schoolleiding bij preventiebeleid en een veilig schoolklimaat.