Dyslexie en dyscalculieVoor alle scholen van De Campus is er een  
dyslexie- en een dyslcalculieprotocol, waarin zowel de wettelijke bepalingen als de schoolspecifieke invulling daarvan vermeld staan. Beide protocollen zijn  te vinden bij ‘Belangrijke documenten’ .