Counselors

 

Counselors voeren gesprekken met leerlingen die mentaal in een dip zitten of die extra persoonlijke aandacht nodig hebben. Vaak gaat het om serieuze kwesties die de rol van de mentor te boven (kunnen) gaan. 
De aanvraag voor een counselorgesprek gaat via de mentor naar de ondersteuningscoördinator. Die regelt dat de leerling bij de counselor terecht kan.