Zorg en Begeleiding


Markenhage tracht voor elke leerling een klimaat te scheppen waarin voldoende ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling, het individuele leerproces en de beroepskeuze. 
Belangrijke elementen daarin zijn: 

- een sterke betrokkenheid van onze medewerkers bij leerlingen en ouders.

- het bieden van een veilige omgeving waarin leerlingen zichzelf kunnen zijn, zonder discriminatie en pesterijen, en waar ze respect en begrip vinden.

Om dit klimaat extra te bevorderen hebben we op Markenhage een goed functionerend zorg- en ondersteuningssysteem met verschillende faciliteiten. Zo is leerlingbegeleiding bij ons een taak van alle docenten. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en hun ouders/verzorgers. De decanen begeleiden leerlingen tijdens hun studie- en beroepskeuze.
Samen doen we er alles aan om het welzijn van onze leerlingen op school te optimaliseren en hun een kansrijke toekomst te bieden. 

Wilt u meer weten over onze zorg en ondersteuning ? Klik dan op één van de rubrieken hiernaast of ga naar de website van de Campus voor nog meer informatie.