De ouderraad van Markenhage

OPEN EN GERICHT OP GROEI

In dialoog met directie en ouders over school-gerelateerde ontwikkelingen, maar ook delen van geluiden van ouders over bijv. Magister, studiewijzers, regels,  ouderbijdrage.
INFORMATIE DELEN, THEMATHIEK 

Cultuurprofiel - Daltonontwikkeling - Jeugdwerk - Leerlingenzorg - Studieloopbaan begeleiding - Thema avond voor en door ouders
CONSTRUCTIEF, BETROKKEN

Advies over besteding ouderbijdrage. Hand- en spandiensten bij diverse activiteiten zoals de open dag, schoolfeesten, diploma-uitreikingen. Overleg met de leerlingenraad, Deelraad en GMR van de Campus.


Alle ouders/verzorgers zijn welkom

  • U kunt onze vergaderingen bijwonen.  Meld u hiervoor van te voren aan via ouderraad@markenhage.nl 

  • Jaarlijks werft de ouderraad nieuwe leden. We houden rekening met vertegenwoordiging uit de drie studierichtingen en verschillende leerjaren. 

  • Interesse, vragen of bespreekpunten? Neem contact op via ons mailadres ouderraad@markenhage.nl

Vergaderdata

  • 4 oktober 2022
  • 22 november 2022
  • 10 januari 2023
  • maart 2023 (datum volgt!)
  • 9 mei 2023
  • 27 juni 2023

Team