Leerlingenraad

Markenhage heeft een actieve Leerlingenraad met leerlingen uit alle leerjaren. Ze beseffen dat de school pas echt hun school wordt door hun eigen inzet en betrokkenheid. 
Op maandagen tijdens het daltonuur bespreekt de Leerlingenraad alles wat ertoe doet in, om en rond de school. Van fietsenstalling tot aula en van toetsrooster tot catering.
De Leerlingenraad heeft gemakkelijk toegang tot de schoolleiding die hen altijd serieus neemt. Afgevaardigden van de Leerlingenraad zijn ook actief betrokken bij de Medezeggenschapsraad. Daarin zitten ook docenten en ouders.
Daarnaast assisteert de Leerlingenraad niet alleen bij alle feesten, maar organiseert deze ook zelf. Een goed voorbeeld is het Kerstgala. 
Verder verkopen ze jaarlijks op 14 februari honderden Valentijnsrozen aan leerlingen en medewerkers. De opbrengst gaat naar een goed doel.