Website Projecten

Op deze website staan de projecten die (meestal) op donderdag tijdens de daltonblokken plaatsvinden. Dit kunnen verplichte projecten zijn voor een bepaald leerjaar of vrij te kiezen projecten voor één of meerdere leerjaren. Op de homepage zijn alle projecten te vinden die er zijn en vervolgens is per leerjaar uit gesorteerd welke projecten voor dat leerjaar gelden. Je kan op de website zien wanneer een project is en hoe je je hiervoor in kan schrijven.

 

De link voor de website projecten is:

https://sites.google.com/markenhage.org/projecten

 

Belangrijk:

De website is via google-sites gemaakt, zodat die enkel ‘binnen de school’ gebruikt kan worden. Om op deze website te komen, moet je dus ingelogd zijn met je school-account. Dat doe je via Google en dan rechts bovenin inloggen met je school-google-account 

(….@markenhage.org).


Digitaal portfolio

De projecten zijn altijd gekoppeld aan het digitaal portfolio zodat je, naast je cijfers voor de vakken, ook kan laten zien wie jij nog meer bent.


De link voor het digitaal portfolio is:

https://markenhage.simulise.com
Je kan via je Magister-account inloggen.