Te laat

 

Als een leerling te laat op school verschijnt, meldt hij/ zij zich bij leerlingloket. Dit geldt voor alle lesuren! De leerling krijgt van de medewerker leerlingloket een te laat briefje mee, waarmee de leerling toegang krijgt tot de les. Wanneer de leerling geen geldige reden heeft om te laat te komen, dan dient hij/zij zich de daaropvolgende schooldag om 8.00 uur te melden bij leerlingloket. Ook bij ongeoorloofd te laat komen in de overige lesuren dienen leerlingen zich de volgende schooldag om 08.00 uur te melden. In het kader van de leerplichtwet hanteren we het volgende beleid:

• Leerlingen die vier keer te laat komen: leerlingloket meldt dit bij de mentor en die neemt contact op met ouders / verzorgers.       

• Leerlingen die zes keer te laat komen: leerlingloket stuurt een brief naar huis om de ouders / verzorgers mee te delen dat hun  kind regelmatig te laat is en wat de eventuele consequenties kunnen zijn. De mentor en afdelingsleider worden hierover geïnformeerd.    

• Leerlingen die negen keer te laat komen: leerlingloket doet een melding in DUO en aan leerplicht en stuurt hierover een brief naar ouders. Leerplicht onderneemt een eerste actie.

• Leerlingen die twaalf keer te laat komen: gesprek met leerplicht, waaruit een HALT straf kan voortvloeien. 

• Leerlingen die 15, 20, 25, 30, etc… keer te laat zijn gekomen: De afdelingsleider onderneemt actie richting de leerling en leerplicht.