Actueel

Visitatie door de dalton-vereniging

Bericht geplaatst op: 6-3-2020Markenhage is een daltonschool en als daltonschool zijn wij aangesloten bij de Nederlandse Dalton Vereniging (NDV). Eens in de vier jaar wordt elke daltonschool in Nederland bezocht door een visitatieteam van de NDV, bestaande uit collega's van andere daltonscholen. Tijdens zo'n visitatie wordt bekeken op welke wijze er wordt vormgegeven aan de daltonkernwaarden, middels lesbezoeken en gesprekken. Op basis van de bevindingen van het visitatieteam wordt de licentie voor twee of vier jaar verlengd.

Op woensdag 4 maart is Markenhage in het kader van deze licentieverlenging gevisiteerd en aan het einde van de dag heeft het visitatieteam, bestaande uit 8 visiteurs, haar terugkoppeling gegeven. 

 

De verlenging van de licentie met vier jaar heeft Markenhage met vlag en wimpel binnengehaald. Het visitatieteam was lovend over het daltongehalte van de school, de open en positieve sfeer, de betrokkenheid binnen alle geledingen (medewerkers, leerlingen én ouders), de effectiviteit van lessen en daltonuren. De visitatie werd door hen echt als een feestje beschouwd. Enkele visiteurs gaven aan dat ze Markenhage als een voorbeeld zien voor hun eigen school. Eén van hen gaf aan dat hij nog nooit zo'n goede visitatie had meegemaakt. Een andere visiteur gaf uit het gesprek met ouders terug dat zij al na één jaar de positieve invloed van de daltonkernwaarden op het eigen kind zagen en dat hij dat bijzonder knap vond. 

 

Vol trots mogen we dus zeggen dat we ons de komende vier jaar daltonschool mogen blijven noemen. Markenhage, DE daltonschool van Breda!

 

 Terug